ประมวลภาพ “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1”

100
เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0009

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0011

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0014

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0016

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0017

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0018

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0030

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0033

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0036

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0038

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0046

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0048

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0050

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0057

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0060

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0061

เดินหน้าสกสคครั้ง1_๑๙๐๓๐๒_0063
101

102

103

104

105ร่วมงานเดินหน้าสกสคครั้งที่