ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัล “พฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2561

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัล “พฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2561