ผอ สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเช็คค่าจัดการศพ 100,000 บาท

25610710_๑๘๐๗๑๙_0001

25610710_๑๘๐๗๑๙_0003