ผอ.สนง.สกสค.ประจวบคีรีขันธ์ ออกพบปะสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.สนง.สกสค.ประจวบคีรีขันธ์ ออกพบปะสมาชิก แจ้งสวัสดิการ และสวัสดิภาพ งานช.พ.ค. และช.พ.ส.
การรับสมัคร ช.พ.ค. ช.พ.ส. กรณีพิเศษ สัวสดีการสำหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาิก ช.พ.ค. และช.พ.ส. 40 ปี หรือมีอายุตน75ปีขึ้นไป