ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเช็คเงินสด เงินสงเคราะห์ครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเช็คเงินสด เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณี สมาชิกช.พ.ค. เสียชีวิต และเป็นไปตามระเบียบ ช.พ.ค. เป็นการย้ำความเชื่อมั่นแก่สมาชิกในกิจการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ว่าหากมีสมาชิก เสียชีวิตเงินสงเคราะห์ยังได้รับเป็นปกติเหมือนเดิม S__14278678S__14278677