ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายวชิระ จิวประเสริฐเป็นตัวแทน มอบเช็คเงินสงเคราะห์รายศพรายละ 200,000 บาท กรณีสมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต จำนวน 1 ราย และมอบหมายให้เป็นผู้แทนในนามสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแก่สมาชิก ช.พ.ค. ผู้วายชนม์ ณ วัดเกาะหลัก อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (21/06/2559)

675