ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายวชิระ จิวประเสริฐ เป็นผู้แทนในนามสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแก่สมาชิก ช.พ.ค. ผู้วายชนม์ ณ ศาลา3 วัดเกาะหลัก อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22/07/2559)

10