ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบเช็คเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้สมาชิกวันที่ 27เมษายน2560

1