ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเช็คเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ส. 100,000 บาท

2