ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบเงินสงเคราะห์รายศพ 200,000 บาท

10

9