ภาพการตรวจคัดกรองต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ข้าราชการบำนาญและญาติสายตรง ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรกำหนดให้หน่วยลงทะเบียนและคัดกรองจักษุ มาให้บริการตรวจคัดกรองภาวะต้อกระจกแก่ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และญาติสายตรงของข้าราชการที่หักเงินกับกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา หากตรวจพบต้อกระจกจะได้รับการรักษาและมีรถของทางโรงพยาบาลรับส่งบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีท่านที่เคยรับการตรวจฯ เกิน 3 เดือนสามารถตรวจใหม่ได้ ดังภาพ

DSC_8979

DSC_8980

DSC_8981

DSC_8982

DSC_8983

DSC_8984

DSC_8985

DSC_8986

DSC_8987

DSC_8988

DSC_8989

DSC_8990

DSC_9048

DSC_9049

DSC_9050

3172020_๒๐๑๐๒๗_1

3172020_๒๐๑๐๒๗_2

3172020_๒๐๑๐๒๗_3

3172020_๒๐๑๐๒๗_4

3172020_๒๐๑๐๒๗_5

3172020_๒๐๑๐๒๗_7

3172020_๒๐๑๐๒๗_8

3172020_๒๐๑๐๒๗_9

3172020_๒๐๑๐๒๗_10

3172020_๒๐๑๐๒๗_11

3172020_๒๐๑๐๒๗_12

3172020_๒๐๑๐๒๗_13

3172020_๒๐๑๐๒๗_14

3172020_๒๐๑๐๒๗_15

3172020_๒๐๑๐๒๗_16

3172020_๒๐๑๐๒๗_172882020_๒๐๑๐๒๗_2

2882020_๒๐๑๐๒๗_3

2882020_๒๐๑๐๒๗_4

2882020_๒๐๑๐๒๗_5

2882020_๒๐๑๐๒๗_6

2882020_๒๐๑๐๒๗_7

2882020_๒๐๑๐๒๗_83092020_๒๐๑๐๒๗_0

3092020_๒๐๑๐๒๗_2

3092020_๒๐๑๐๒๗_3

3092020_๒๐๑๐๒๗_4

3092020_๒๐๑๐๒๗_5

3092020_๒๐๑๐๒๗_6

3092020_๒๐๑๐๒๗_7

3092020_๒๐๑๐๒๗_84102020_๒๐๑๐๒๗_1

4102020_๒๐๑๐๒๗_2

4102020_๒๐๑๐๒๗_3

4102020_๒๐๑๐๒๗_4

4102020_๒๐๑๐๒๗_6

4102020_๒๐๑๐๒๗_9

4102020_๒๐๑๐๒๗_10

4102020_๒๐๑๐๒๗_11

4102020_๒๐๑๐๒๗_12

4102020_๒๐๑๐๒๗_14

4102020_๒๐๑๐๒๗_15

4102020_๒๐๑๐๒๗_16

4102020_๒๐๑๐๒๗_17

4102020_๒๐๑๐๒๗_19

4102020_๒๐๑๐๒๗_20

4102020_๒๐๑๐๒๗_21

4102020_๒๐๑๐๒๗_22

4102020_๒๐๑๐๒๗_23

4102020_๒๐๑๐๒๗_24

4102020_๒๐๑๐๒๗_25

4102020_๒๐๑๐๒๗_26

4102020_๒๐๑๐๒๗_27

4102020_๒๐๑๐๒๗_28

4102020_๒๐๑๐๒๗_29

4102020_๒๐๑๐๒๗_31

4102020_๒๐๑๐๒๗_32

4102020_๒๐๑๐๒๗_33

4102020_๒๐๑๐๒๗_34

4102020_๒๐๑๐๒๗_35

4102020_๒๐๑๐๒๗_36

4102020_๒๐๑๐๒๗_38

4102020_๒๐๑๐๒๗_40

4102020_๒๐๑๐๒๗_41

4102020_๒๐๑๐๒๗_43

4102020_๒๐๑๐๒๗_44

4102020_๒๐๑๐๒๗_45

4102020_๒๐๑๐๒๗_47

4102020_๒๐๑๐๒๗_49