ภาพการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 16 ก.ค. 2561 – 17 ก.ค. 2561

การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 วันที่ 16 ก.ค. 2561 จุดตรวจ โรงเรียนบางสะพาน อำเภอบางสะพาน
วันที่ 17 ก.ค. 2561 จุดตรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0002

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0004_0

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0006

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0007

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0008

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0009_0

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0011_0

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0012

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0013

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0014

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0015

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0016

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0017

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0020

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0021_0

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0022

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0024

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0025

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0026

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0028

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0028_0

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0029

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0030

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0031

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0032

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0033_0

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0034_0

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0036

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0037

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0039

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0041_0

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0042

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0043

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0044

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0045_1

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0048

สุขภาพ รร บางสะพาน61_๑๘๐๗๑๙_0050

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0003

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0004

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0006

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0007

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0009

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0013

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0014

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0015

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0019

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0020

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0021

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0022

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0024

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0025

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0026

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0029

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0031

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0033

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0035

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0042

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0044

สุขภาพสพปปข2_๑๘๐๗๑๙_0053