ภาพนายยม อยู่ชมบุญ ผอ.สนง สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบเงินยืมค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

87967

87968

87969