ภารกิจ ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ไปร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายประยูร  คล้ายจำลอง สมาชิก ช.พ.ค.   137615  ณ วัดหนองตะเภา อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 2 3 4 5