มอบเงิน200,000บาทเป็นเงินยืม ค่าจัดการศพ สมาชิกช.พ.ค.

นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบเงิน200,000บาทเป็นเงินยืม ค่าจัดการศพ สมาชิกช.พ.ค.
ปราณีต  ชพค_๒๐๐๒๐๔_0001

ปราณีต  ชพค_๒๐๐๒๐๔_0002

ปราณีต  ชพค_๒๐๐๒๐๔_0003