มอบเช็คเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเช็คเงินค่าจัดการศพจำนวน 200,000 บาท กรณี นางลัขณา น้ำจันทร์ สมาชิก ช.พ.ค. 25908 ถึงแก่กรรม

99