สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งปิดทำการในวันที่ 20 ส.ค.2561

78910 สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งปิดทำการในวันที่ 20 ส.ค.2561 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากไปอบรม และจะเริ่มเปิดทำการใหม่
อีกครั้งในวันอังคารที่ 21 ส.ค.2561 ในเวลาราชการ