สนง.สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบเช็คเงินยืมค่าจัดการศพ ช.พ.ส. 1แสน

สนง.สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบเช็คเงินยืมค่าจัดการศพ ช.พ.ส. 100,000 บาท กรณีสมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิต มั่นใจทุกรายได้แน่นอน

สมชาย_๑๙๐๘๒๐_0003

สมชาย_๑๙๐๘๒๐_0002