สนง.สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งปิดทำการวันที่ 8-9 กันยายน 2563 เนื่องจากไปประชุมฯ

แบบป้ายแจ้งปิดสำนักงาน สกสค.