สนง.สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบเช็คเงินยืมค่าจัดการศพแก่สมาชิก

นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทน สำนักงานฯ มอบเช็คเงินยืมค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีสมาชิกเสียชีวิค ผู้ที่มีชื่อในระบุสิทธิสามารถติดต่อสำนักงานฯ โทร 032-604784 เพื่อเตรียมเอกสารขอรับเงินยืมค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท และช.พ.ส. 100,000 บาท กรณีสมาชิกเสียชีวิตได้ในวันและเวลาราชการ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-604784

วรภร วนสิทธิ์_๑๙๐๔๐๙_0007

วรภร วนสิทธิ์_๑๙๐๔๐๙_0005

ประทิน_๑๙๐๔๐๙_0004

นายจิต ฉายศรี_๑๙๐๔๐๙_0002

ชพคปิยะรัตน์ เจิมประไพ_๑๙๐๔๐๙_0003