สมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต ผู้รับสิทธิ์สามารถยืมเงินค่าจัดการศพได้ถึง 200,000 บาทเอกสารครบดำเนินการง่ายภายใน15นาที

สมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต ผู้รับสิทธิ์สามารถยืมเงินค่าจัดการศพได้ถึง 200,000 บาทเอกสารครบดำเนินการง่ายภายใน15นาที

ประชุม สิทธิชัย_๒๐๐๓๒๔_0004

สมพงษ์ เผื่อนผัน_๒๐๐๓๒๔_0002