สำนักงานสกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ่ายเงินยืมค่าจัดการศพจำนวนหนึ่งแสนบาท กรณีสมาชิก ช.พ.ส.เสียชีวิต

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนสำนักงานฯ จ่ายเงินยืมค่าจัดการศพ จำนวน 1 แสนบาท กรณีสมาชิก ช.พ.ส.เสียชีวิต
ชพส อนุสรณ์ เอี่ยวสุพรรณ_๒๑๐๒๑๘_0