สำนักงานสกสค.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกพบสมาชิก

นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกพบสมาชิกข้าราชการบำนาญ กลุ่มสดใสวัยเกษียน  และได้ให้สมาชิกได้กรอกรายละเอียด เพื่อนำไปปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ต่อไป

13 1815 19 20 21 22