สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบสมาชิก 06/2559

1 2 3

 

 4 9                                      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายบัญญัติ แฉ่งฉายา         ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกพบสมาชิกในการประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ห้วยทราย-คลองวาฬ และร่วมพิธีแสดงมุธิตาจิตแก่ผู้จะเกษียณอายุราชการ  ที่จัดขึ้น  ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1     ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวถึง กิจการงาน สกสค. ต่างๆ  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกทั้งสิ้น อีกทั้งเป็นการไขข้อข้องใจของสมาชิกให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และชัดเจนในเรื่องต่างๆ ของสำนักงานฯ  เป็นการชื้ให้เห็นถึงความมั่นคงในการให้บริการงานสวัสดิการที่สำนักงาน สกสค. มีต่อ สมาชิกช.พ.ค. -ช.พ.ส.  ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส ชัดเจนและถูกต้อง  เสมอมา