สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม 5ส บิ๊กคลินนิ่งเดย์

นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกิดการบริการที่ดียิ่งขึ้น
บิ๊กคลีนนิ่ง 11 เม.ย.62_๑๙๐๔๑๑_0001

บิ๊กคลีนนิ่ง 11 เม.ย.62_๑๙๐๔๑๑_0011

บิ๊กคลีนนิ่ง 11 เม.ย.62_๑๙๐๔๑๑_0007

บิ๊กคลีนนิ่ง 11 เม.ย.62_๑๙๐๔๑๑_0010

บิ๊กคลีนนิ่ง 11 เม.ย.62_๑๙๐๔๑๑_0009

บิ๊กคลีนนิ่ง 11 เม.ย.62_๑๙๐๔๑๑_0018

บิ๊กคลีนนิ่ง 11 เม.ย.62_๑๙๐๔๑๑_0019

บิ๊กคลีนนิ่ง 11 เม.ย.62_๑๙๐๔๑๑_0021

บิ๊กคลีนนิ่ง 11 เม.ย.62_๑๙๐๔๑๑_0004

บิ๊กคลีนนิ่ง 11 เม.ย.62_๑๙๐๔๑๑_0013