สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

นายยม อยู๋ชมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิก ช.พ.ค.
ผอ.บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิก_๒๑๐๒๑๑_0

ผอ.บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิก_๒๑๐๒๑๑_1