สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เปิดหน่วยรับตรวจฟรี ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการโลกสวยตาใส ไร้ต้อกระจก ปีงบประมาณ 2564

2.2_๒๑๐๓๒๙_0
2.2_๒๑๐๓๒๙_0

2.2_๒๑๐๓๒๙_1

2.2_๒๑๐๓๒๙_2

2.2_๒๑๐๓๒๙_3

2.2_๒๑๐๓๒๙_4

2.2_๒๑๐๓๒๙_5

2.2_๒๑๐๓๒๙_6

2.2_๒๑๐๓๒๙_7

2.2_๒๑๐๓๒๙_8

2.2_๒๑๐๓๒๙_9

2.2_๒๑๐๓๒๙_10

2.2_๒๑๐๓๒๙_11

2.2_๒๑๐๓๒๙_12