สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เปิดหน่วยรับตรวจฟรี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เปิดหน่วยรับตรวจฟรี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31364_๒๑๐๔๐๙_0

31364_๒๑๐๔๐๙_1

31364_๒๑๐๔๐๙_3

31364_๒๑๐๔๐๙_4

31364_๒๑๐๔๐๙_5

31364_๒๑๐๔๐๙_6

31364_๒๑๐๔๐๙_7

31364_๒๑๐๔๐๙_9

31364_๒๑๐๔๐๙_10

31364_๒๑๐๔๐๙_11

31364_๒๑๐๔๐๙_12

31364_๒๑๐๔๐๙_13

31364_๒๑๐๔๐๙_14

31364_๒๑๐๔๐๙_15

ตรวจตาต้อกระจก_๒๑๐๔๐๙_0

ตรวจตาต้อกระจก_๒๑๐๔๐๙_1

ตรวจตาต้อกระจก_๒๑๐๔๐๙_2

ตรวจตาต้อกระจก_๒๑๐๔๐๙_4