สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เปิดหน่วยรับตรวจฟรี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เปิดหน่วยรับตรวจหาภาวะต้อกระจกฟรี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1664_๒๑๐๖๐๗_14
1664_๒๑๐๖๐๗_1

1664_๒๑๐๖๐๗_10

1664_๒๑๐๖๐๗_11

1664_๒๑๐๖๐๗_13

1664_๒๑๐๖๐๗_14

1664_๒๑๐๖๐๗_15

1664_๒๑๐๖๐๗_21