สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เปิดหน่วยรับตรวจฟรี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เปิดหน่วยรับตรวจฟรี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์