สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ตั้งหน่วยรับตรวจวัดค่าความเสี่ยงภาวะต้อกระจกฟรี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

LINE_ALBUM_4112021_๒๑๑๑๑๒_0

LINE_ALBUM_4112021_๒๑๑๑๑๒_1

LINE_ALBUM_4112021_๒๑๑๑๑๒_2

LINE_ALBUM_4112021_๒๑๑๑๑๒_3

LINE_ALBUM_4112021_๒๑๑๑๑๒_4

LINE_ALBUM_4112021_๒๑๑๑๑๒_5

LINE_ALBUM_4112021_๒๑๑๑๑๒_6

LINE_ALBUM_4112021_๒๑๑๑๑๒_7