สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเช็คเงินสงเคราะห์รายศพรายละ 200,000 บาท กรณีสมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต จำนวน 2 ราย (21/06/2559)

98