สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบปะสมาชิก 08/07/2559

เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบปะสมาชิกศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนห้วยยาง  ที่จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางสำนักงาน สกสค.ฯ ได้บอกเล่าเรื่องราวกิจการใน สกสค.รวมถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส.  และหากมีสมาชิกเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ฯ ได้ตามระเบียบฯ ยืนยันรับทุกรายได้แน่นอน

1

25

4

3