สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน กรกฏาคม 2559

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายบัญญัติ  แฉ่งฉายา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม ในที่ประชุมมีการหารือเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการต่างๆ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อมอบการบริการที่ดีแก่ท่าน สมาชิก ช.พ.ค. –  ช.พ.ส. 41 2 3