สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี นายบัญญัติ  แฉ่งฉายา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม ในที่ประชุมมีการหารือเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการต่างๆ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อมอบการบริการที่ดีแก่ท่าน สมาชิก ช.พ.ค. –  ช.พ.ส. 1 2 3 4