สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเงินกรณี สมาชิกเสียชีวิต

ท่านผอ. สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้  นางกมลพร อินบำรุง นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ   เป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.ฯ มอบเงินค่าจัดการศพกรณี สมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิต เอกสารครบรับเช็คค่าจัดการศพ 100,000 บาท ก่อนทันทีครับ

1