สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบทุนบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบทุนบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
ประชุมกรรมการสกสค30กค62_๑๙๐๘๑๘_0016

ประชุมกรรมการสกสค30กค62_๑๙๐๘๑๘_0015

ประชุมกรรมการสกสค30กค62_๑๙๐๘๑๘_0014