สำนักงาน สกสค. จ.ประจวบคีรีขันธ์แจ้งปิดทำการ วันที่ 11-12 กพ.2562

สำนักงาน สกสค. จ.ประจวบคีรีขันธ์แจ้งปิดทำการ วันที่ 11-12 กพ.2562 เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องไปร่วมแสดงผลงาน ในงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” ที่จัดขึ้น ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเปิดให้บริการสมาชิกเป็นปกติในวันที่ 13 ก.พ. 2562 ต่อไป