เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำการเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อบริการสมาชิก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประจวบคีรีขันธ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

เปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู