24 สิงหาคม 2559 นายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกพบปะสมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์จำกัด

74   52

1